reklame for Utvik Autoservice
Menu
Sykepleier Synnøve Sørvik (t.v) og Julie Teige Inger Tverborgvik. FOTO: Bømlo kommune.

To nye smittet på Bømlo

Bømlo kommune har fått melding om to nye smittetilfelle av Covid-19 i helgen. De smittede er i samme familie.

Av Egil M Solberg | 20.12.2020 22:55:41

Koronapandemi: Smittesporingsteamet jobber nå med å få oversikt over alle nærkontakter og få testet disse.

– Smitteveien er foreløpig ukjent, sier smittevernlege Kjersti Follesø.

De smittede er tilknyttet en avdeling i Rubbestadneset barnehage og til skyssordningen for Alvsvåg, Fylkesnes og Ådnanes, opplyser kommunen i en pressemelding.

Disse er ikke direkte nærkontakter, men blir likevel anmodet om å teste seg.

– Dette fordi det kan være fare for videre smitte. Smittesporingsteamet vil ta direkte kontakt med alle de aktuelle personene. Alle direkte nærkontakter er allerede kontaktet og satt i karantene, opplyser kommunen.

– Vi anbefaler alle som har symptomer på luftveisinfeksjon eller kan ha vært i kontakt med de rammede om å være ekstra oppmerksom, ha lav terskel for å gå i karantene og teste seg. Bømlo kommune følger situasjonen tett, og vil ha bedre oversikt over situasjonen når svar på prøvene foreligger, seier Follesø.

Flere nyheter: