Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Tirsdag starter streknings-ATK

Statens vegvesen åpner streknings-ATK i Bømlafjordtunnelen på E39 fra og med tirsdag 1. februar.

Av Egil M Solberg | 30.01.2022 17:25:15

ATK: Tunnelen forbinder øya Føyno i Stord med fastlandet i Sveio kommune og er Norges tredje lengste undersjøiske veitunnel

– Med dette håper vi å få jevnere og mer riktig hastighet i tunnelene. I dag måler vi ofte høy fart gjennom tunnelen. Det betyr høy risiko for alvorlige ulykker, og det er det vi nå prøver å gjøre noe med, sier Guro Raanes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har bygget om til strekningsmåling av fart i hele tunnelens lengde i begge retninger, slik at kontrollen også inkluderer tunnelmunningene.

Streknings-ATK har vist seg å ha god effekt i tunneler Bømlafjordtunnelen kan sammenlignes med, og det er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i samsvar med nullvisjonen, ifølge vegvesenet.

I en analyse utført Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2014, går det fram at ulykker med hardt skadde og drepte går ned med mellom 49 og 54 prosent på steder med streknings-ATK.

Flere nyheter: