Menu
Blomster utenfor Nav-kontoret der en ansatt ble drept. Foto: Marit Hommedal / NTB

Tiltalte for Nav-drapet er utilregnelig og kan ikke straffes, mener påtalemyndigheten

En mann er tiltalt for drap og drapsforsøk ved et Nav-kontor i Bergen. Han er utilregnelig og kan ikke straffes, mener påtalemyndigheten.

Av NTB | 01.07.2022 14:01:41

Arbeidsliv: Tiltalen er tatt ut av Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane, etter Riksadvokatens ordre.

Slik saken er opplyst nå, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, fordi den tiltalte anses som utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand, opplyser Statsadvokaten.

– Det fremgår av tiltalen at det vil bli nedlagt påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Om tiltalte er tilregnelig eller ikke, har vært et vanskelig spørsmål i saken. Det er derfor tatt forbehold om nedleggelse av påstand om fengselsstraff eller forvaring dersom tiltalte på grunnlag av det som fremkommer under hovedforhandlingen, likevel skal anses tilregnelig, heter det i en pressemelding.

Flere nyheter: