reklame
Menu

Tiltalte etter Regestrand-drapet dømt til 15 og 20 års forvaring

Begge de to 23-åringene som var tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli i fjor, ble dømt til forvaring.

Av NTB | 02.12.2020 15:08:07

Kriminalitet og rettsvesen: Den ene av dem, 24 år gamle Jonas-Tønnes Sævik, er dømt til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år. Den andre, 23 år gamle Kevin Gramstad-Olsen, er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år.

Dommen ble forkynt for de tiltalte onsdag ettermiddag, melder Stavanger Aftenblad.

I november la aktor Arvid Malde ned påstand om henholdsvis 21 og 16 års forvaring for de to mennene som har stått tiltalt for drapet.

– Det er en veldig streng dom. Samtidig var det en meget alvorlig handling med et fatalt resultat. Det er en av de mest alvorlige og en av de groveste sakene jeg har vært borti, sier Malde til TV 2.

Til samme kanal opplyser advokat Inam Ghous Ali, som har forsvart 23-åringen, at dommen vil bli anket. Advokat Fredrik Brodwall har forsvart 24-åringen og sier han ikke vil kommentere dommen. Bistandsadvokat for Svelis etterlatte, Kjersti Jæger, er tilfreds med at de to tiltalte fikk forvaringsstraffer.

– Det har vært viktig for de etterlatte. At samfunnet skjermes mot disse to, sier hun til TV 2.

– Det er ikke tvil om at Sveli var i live og døde av brannen. Ved senere obduksjon er det påvist at Sveli hadde svelget bensin og pustet inn røyk og sot fra brannen, skriver Jæren tingrett i dommen og legger senere til:

– Selv om Sveli var grovt mishandlet over timer i forkant, og hardt skadd, må det legges til grunn at han led store og gruoppvekkende smerter før han døde av flammene.

Rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt begge de tiltalte, har konkludert med at de begge lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse og har også vurdert dem begge som tilregnelige. Tingretten har med det konkludert at det foreligger en reell og nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd til fare for andres helse eller frihet.

– Sammenholdt med de sakkyndiges vurderinger av de tiltaltes personlighetsutforming, og særlig den begrensede muligheten og de dårlige utsiktene til behandling og endring av de satte diagnosene, er det etter rettens oppfatning nødvendig av hensyn til samfunnsvernet med oppfølging, kontroll og tilsyn med dem begge, ut over det en tidsbestemt straff gir mulighet for, skriver Jæren tingrett.

– Ved den gruoppvekkende måten Sveli ble drept på, og den forutgående grove mishandlingen han ble utsatt for over lang tid, er de etterlatte etter rettens oppfatning påført særlig tort og smerte og ikke-økonomisk krenkelse, slår tingretten fast.

Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i fjor. Han ble, som et helt tilfeldig offer, utsatt for grov vold fra de to mennene og satt fyr på ved bruk av bensin. Ifølge obduksjonsrapporten skal Sveli da ha vært i live.

Bare fem uker før drapet på Sveli hadde Sævik blitt løslatt fra fengsel etter en tidligere voldsdom. Gramstad-Olsen er tidligere straffet flere ganger, en av dem etter å ha angrepet en kvinne med en saks. Han er beskrevet som lett psykisk utviklingshemmet.

Retten tilkjenner Svelis foreldre en erstatning på 300.000 kroner til hver, som de to dømte står felles ansvarlige for å behandle.

Flere nyheter: