Menu
Forsvarer Nils Christian Nordhus før domsavsigelsen mot den IS-tiltalte kvinnen i Oslo tingrett tirsdag. Han og hans klient anket dommen både på skyldspørsmålet og straffutmålingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tiltalt kvinne (30) ga aktivt bidrag til IS – dømt til tre år og et halvt års fengsel

Den tiltalte kvinnen var en aktiv deltaker og bidragsyter til terrororganisasjonen IS, mener retten. Dommen på tre og et halvt år fengsel ble anket på stedet.

Av NTB | 04.05.2021 16:24:24

Kriminalitet og rettsvesen: – Ved å reise til et IS-kontrollert område i Syria og flytte inn hos ektemennene, hvor hun passet barn og gjorde ulike oppgaver i hjemmet, la tiltalte til rette for at de kunne delta aktivt i kamphandlinger for IS, sa tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen da han leste opp dommen mot den 30 år gamle kvinnen.

– Tiltalte har gitt et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelse av en terrororganisasjon, og hennes handlinger omfattes klart av deltakerbegrepet i straffeloven, konkluderte han.

Kvinnen, som har vært tiltalt for deltakelse i ekstremistgruppa IS i seks år, sto med bøyd hode da dommeren leste opp domsslutningen i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Hun ble funnet skyldig i deltakelse i IS fra våren 2013 til tidlig i 2019 – helt i samsvar med tiltalen og aktors anførsler.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne vært tiltalt for terrordeltakelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria.

Retten kom til at hun skulle ha en del strafferabatt for det betydelige samarbeidet hun har hatt med Politiets sikkerhetstjeneste – selv om hun ikke ga en uforbeholden tilståelse. Etter å ha veid formildende og skjerpende omstendigheter, samt betydningen av kvinnens mange og lange politiforklaringer, falt retten ned på et fradrag i straffen på rundt ett år.

– Allmennpreventive hensyn må veie tungt i denne saken, understreket Nilsen før han konkluderte med en straff på tre år og seks års fengsel. Kvinnen får fradrag for de 402 dagene hun har sittet i varetekt.

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener dommen er dårlig begrunnet.

– Vi er ikke bare skuffet over dommens resultat, vi er like mye skuffet over domsbegrunnelsen. Den er svak, sa Nordhus til pressen utenfor Oslo tingrett.

Statsadvokat Geir Evanger hadde lagt ned en påstand om fire års fengsel for kvinnen, og fikk praktisk talt rettens uforbeholdne tilslutning til sine argumenter. Han tok betenkningstid på ankespørsmålet. Han sa at han likevel ikke vil be om varetektsfengsling av kvinnen fram til en eventuell ankesak.

Retten har basert seg avgjørende grad på forklaringen professor Brynjar Lia i Midtøsten-kunnskap ved Universitetet i Oslo ga som sakkyndig om kvinners rolle i IS-kalifatet. Riktignok skulle ikke kvinner være aktivt stridende for IS, men de blir stadig trukket fram som uvurderlige støttespillere som muliggjorde jihad, islamsk hellig krig, og at de bidro til å skape neste generasjon jihadister.

– For retten er det sentralt at tiltalte reiste av egen fri vilje til Syria i februar 2013. Hun hadde et oppriktig ønske om å reise og i politiavhør har hun forklart at reisen skjedde dels på grunn av at hun ønsket å gi sitt bidrag til hellig krig, poengterte Nilsen.

Sju år senere ble hun berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter. Den direkte foranledningen til at Solberg-regjeringen gikk til et så omstridt skritt, var den angivelig alvorlige helsetilstanden til kvinnens fem år gamle sønn.

Beslutningen vakte betydelig harme i Fremskrittspartiet – flere framstående representanter for partiet har helt fram til rettssaken begynte i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den lille familien hjem.

Fire dager etter at kvinnen satte sine bein på norsk jord for første gang på nesten sju år, trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.

– Jeg skal anke, sa kvinnen etter å ha hørt domspremissene og begrunnelsen for straffeutmålingen.

Tiltalen – og det faktum retten har lagt til grunn for domfellelsen – er for det meste basert på opplysninger hun selv har gitt politiet i avhør, og hun benekter ikke det vesentligste i gjerningsbeskrivelsen. Likevel har hun hele veien nektet straffskyld, først og fremst fordi hun etter eget utsagn ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene i Syria i årene fra 2013 til 2019.

Den nå 30 år gamle kvinnen var 22 år gammel da hun radikalisert og forelsket solgte unna eiendeler her hjemme, tok toget til Sverige og satte seg på flyet til Syria for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Flere nyheter: