powergym
Menu
Bente Thorsen (Frp)
Arkivbilde

Tiltak mot mobbing

Regjeringen lanserer nye tiltak mot mobbing i skolen. - Mobbing og trakassering får i mange tilfeller fatale følger, sier stortingspolitiker Thorsen Bente (Frp) fra Karmøy.

Av Egil M Solberg | 18.04.2016 10:08:43

Regjeringen la mandag fram forslag til tiltakspakke mot mobbing. Her fremkommer det blant annet at fylkesmannen gis adgang til å bøtelegge kommuner og pålegger skolene får aktivitetsplikt.

– Mobbing av barn er en uting og skal ikke forekomme. Mobbing og trakassering får i mange tilfeller fatale følger for barn og det kan medføre skader for resten av livet, sier Thorsen til Radio Haugaland.

Regjeringen lanserer nye tiltak på tre områder: Kompetanseheving, støtte & veiledning og lovendringer.

Lovendringene understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen. Blant virkemidlene er bøter til de som ikke følger opp mobbingen og krav om systematisk antimobbearbeid.