Menu
Befolkningen har stadig større tillit politiet, viser en ny undersøkelse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tilliten til politiet er styrket

79 prosent av befolkningen har tillit til politiet, noe som er en framgang på 2 prosentpoeng fra 2018, viser fjorårets innbyggerundersøkelse.

Av NTB | 27.01.2020 16:30:35

Kriminalitet og rettsvesen: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Politidirektoratet.

– Vi er veldig glade for økningen, og så er det slik at vi tar ingenting for gitt. Dette fordrer videre hardt og stødig arbeid. Tilliten til politiet er spesielt viktig, og den kan vi aldri slippe, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

De siste årene har tilliten til politiet ligget på et stabilt høyt nivå, men i fjor viste den årlige undersøkelsen en tilbakegang på 4 prosentpoeng fra året før. I den nye undersøkelsen svarer 94 prosent at de føler seg trygge i Norge. Også her er framgangen på 2 prosentpoeng.

– Vi har vært gjennom en politisk debatt hvor politireformen har hatt veldig mye oppmerksomhet. At tallene da går opp sammenlignet med året før, er veldig gode nyheter å motta på dag nummer to på jobb, sier den ferske justis- og beredskapsministeren Monica Mæland (H) til NTB.

Politidirektøren ønsker ikke å spekulere på hvorfor tilliten varierer såpass fra nord til sør.

– Der må politimestrene i Oslo og Finnmark svare for seg, sier hun.

Tilliten er mest svekket i Trøndelag og i Sørøst politidistrikt – henholdsvis 5 og 4 prosentpoeng færre innbyggere hadde stor tillit til politiet i 2019 sammenlignet med det foregående året.

Justisministeren mener at det viktigste tiltaket for å forebygge nettkriminalitet er å spre kunnskap og å gi informasjon.

– Det er viktig å gi mer informasjon om hvordan man passer seg og opptrer på nettet. Vi vil aldri kunne være overalt på kloden for å ta kriminelle. Vår hovedprioritet er hva som skjer her til lands, spesielt kriminalitet rettet mot barn, sier Mæland.

– Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Gjerningspersonene kan ofte sitte på den andre siden av kloden, noe som gjør eventuelle pågripelser og videre iretteføring svært krevende, sier hun.

Internett er et verdensomspennende samfunn hvor kriminalitet går på tvers av landegrenser, påpeker politidirektøren.

– Vi i politiet har jo behov for kontinuerlig oppdatering av våre metoder og digitale verktøy. Jeg ønsker samtidig å fremheve viktigheten av sårbarhetsreduserende tiltak. Folk bør være obs på hva man legger ut på nett, og man bør ha oppdaterte virusprogrammer. Det er viktig at man har robust nettvett, fastslår Bjørnland.

Det er store geografiske forskjeller på hvor i landet folk har mest tillit til politiet. Andelen er høyest i hovedstaden med 85 prosent. I Finnmark er tilliten lavest – her svarer 70 prosent at de har tillit til politiet.

I den nye undersøkelsen svarer 35 prosent at de er mest bekymret for svindel eller bedrageri på nett. 31 prosent er mest bekymret for trafikkfarlige hendelser, mens identitetstyveri bekymrer 29 prosent.

Politidirektøren er enig i at nettkriminalitet er et krevende område for politiet.

(©NTB)

Flere nyheter: