Menu
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre. FOTO: Eivind Jul Wibe Fiksdal / Haugesund sparebank

Tidenes beste resultat for Haugesund Sparebank

I 2019 kom Haugesund sparebank ut med et årsresultat etter skatt på kr 101,6 mill, som er det beste i bankens historie.

Av Egil M Solberg | 21.02.2020 09:53:07

Næringsliv: Av resultatet er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond, samt at 12,5 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 10,1 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte.

86,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 6,80 prosent mens innskudd er redusert med 7,7 prosent. Banken har en god innskuddsdekning på 85,5 prosent.

Forretningskapitalen var ved utgangen av året 13 milliarder kroner. Banken har en kapitaldekning på 24,13 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 20,00. Dette er dermed et år vi kan si oss svært godt fornøyd med.

– God vekst og nok et historisk godt resultat i 2019 gir et godt grunnlag for å utvikle banken, og Haugalandet, videre, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Emisjon

For å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav, gikk banken høsten 2019 ut med en fortrinnsrettsemisjon for å hente 105 millioner kroner i ny kapital.

Eksisterende egenkapitalbeviseiere i banken hadde fortrinnsrett til tildeling i emisjonen, og ble tildelt tegningsretter.

For nye interessenter ble det anledning til å kjøpe tegningsretter for å få samme rettigheter som eksisterende eiere.

Resultatet av emisjonen ble en overtegning på 44%, som viser at eierne og lokale investorer støtter opp om banken, og ønsker å være med å bidra til vårt arbeid for regionen fremover.

Flere nyheter: