Menu
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) justerer ned terrortrusselnivået til nivå 3 moderat. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Terrortrusselnivået nedjustert – situasjonen rundt Oslo-skytingen mer avklart

At flere ting er avklart rundt Oslo-skytingen i juni, gjør at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nå endrer terrortrusselnivå fra nivå 4 høy til 3 moderat.

Av NTB | 28.09.2022 13:50:46

Fritid: Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter skytingen ved utestedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo 25. juni er ytterligere avklart, og en rekke tiltak er iverksatt, skriver PST på sine nettsider.

Terrortrusselnivå 3 moderat betyr at en eller flere aktører «kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge».

Etter skytingen i slutten av juni endret PST terrortrusselnivået til nivå 4 høy. Bakgrunnen var bekymring for planlagte følgehandlinger knyttet til skytingen i Oslo, og potensiell inspirasjonseffekt.

PST skriver i sin nye trusselvurdering at de har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet fra både ekstreme islamister og høyreekstremister.

Bhatti har selv nektet for å ha noe som helst å gjøre med hendelsen.

To personer ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild ved utestedene Per på hjørnet og London pub på C.J. Hambros plass for tre måneder siden. Matapour, som ble pågrepet kort tid etter skytingen, har hittil nektet å forklare seg for politiet. Han er tvangsinnlagt ved regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus for judisiell observasjon. Denne observasjonen tar sikte på å avgjøre om Matapour var tilregnelig da han skjøt.

– Den potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid. Dette utelukker imidlertid ikke at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister mange år etter at de ble utført, heter det.

De mener imidlertid at det at terrorister blir inspirert av og forsøker å gjenskape deler av andres terrorangrep, hører til normalbildet i et moderat terrortrusselnivå, og at dette tilsier at man ikke skal forbli på trusselnivå 4 høy.

PST vurderer det likevel som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamistiske aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

– Det er til enhver tid flere personer i Norge som inngår i både digitale og fysiske nettverk som fremmer ekstreme holdninger. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha eller uttrykke ekstreme holdninger, skriver de.

I løpet av den siste uka har ytterligere tre personer blitt siktet for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med Oslo-skytingen. Blant dem er Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst og som flere medier har fått opplyst at er pågrepet av pakistansk politi. Norsk politi har imidlertid ikke fått bekreftet dette.

I forbindelse med endringen i terrortrusselnivået trekker PST fram at trusselen fra ekstremister fortsatt er til stede.

Flere nyheter: