Menu
Politiadvokat Fredrik Soma. Foto: Carina Johansen / NTB

Tengs-siktet i varetekt til 12. april

Karmøy-mannen (51) som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, må fortsatt sitte i varetekt i nye 12 uker.

Av Egil M Solberg | 20.01.2022 16:18:58

Birgitte-saken: I en ny fengslingskjennelse avsagt i Sør-Rogaland tingrett torsdag blir den drapssiktede 51-åringen varetektsfengslet i 12 nye uker.

– Han er naturlig nok skuffet over det. Så lenge han står hardnakket på at han ikke har noe med dette å gjøre. Men det var ikke uventet, med tanke på at saken står i samme stilling som ved forrige fengsling, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NRK.

«Etter rettens syn er det fortsatt sterk sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig i drapet han er siktet for», skriver tingrettsdommer Gunn Elin Lode i kjennelsen.

Særlig sterk mistanke

Karmøy-mannen er igjen fengslet etter straffeprosessloven paragraf 172a som bare kan brukes dersom mistanken er særlig sterk, og helst etter en tilståelse eller fellende dom i første instans.

Fengsling etter denne hjemmelen kan benyttes dersom en løslatelse vil kunne støte den allmenne rettsfølelse og skape utrygghet i befolkningen.

Flere nyheter: