reklame for smiaa
Menu

Teknisk beregningsutvalg anslår 1,2 prosent prisvekst i år

Saken oppdateres.

Av NTB | 19.06.2020 12:19:28

Arbeidsliv: Teknisk beregningsutvalg anslo i mars at prisstigningen ville bli på 1,5 prosent, men etter at koronapandemien har bremset norsk økonomi, ligger anslaget nå 0,3 prosentpoeng lavere.

Utvalget understreker samtidig at det er stor usikkerhet i det nye anslaget.

– Usikkerheten er blant annet knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, samt de videre konsekvensene av koronakrisen, skriver utvalget.

Flere nyheter: