powergym
Menu
Taxi

Taxiprisene er høye i Rogaland

I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. Rogaland er blant de dyreste fylkene i landet å ta drosje i.

Av Egil M Solberg | 24.06.2016 10:54:13

En drosjekilometer kostet mest i Oslo og minst i Hedmark. Folk i Sogn og Fjordane reiste minst med drosje.

For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale forskjeller i pris per drosjekilometer.

Rogaland er også blant de dyreste fylkene i landet å ta drosje i. Bare Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Oslo er dyrere.

I 2015 hadde Oslo høyest drosjepris med 35 kroner, mens prisen var lavest i Hedmark: 23 kroner.

KILDE: SSB