Menu
Et utvalg anbefaler regjeringen å avslutte taxfree-ordningen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Taxfree-ordningen bør skrotes

«Norge mot 2025»-utvalget anbefaler regjeringen å skrote taxfree-ordningen. Det kommer fram i utvalgets endelige rapport.

Av NTB | 25.03.2021 10:08:47

Økonomi og næringsliv: Videre vises det til at ordningen har uheldige klima- og miljøeffekter.

– Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.

Utvalget ble satt ned i fjor vår og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Det er ledet av Arctic Securities-partner Jon Gunnar Pedersen.

Flere nyheter: