powergym
Menu
politi

Tatt med tyvegods

Politiet pågrep i natt en mann i Skudeneshavn etter at han hadde gått fra bil til bil og kjent på dører.

Av admin | 04.06.2015 05:44:31

–  Politiet fikk tips fra publikum, og da de sjekket mannen fant de tyvegods på han, opplyser operasjonsleder ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

For brukstyveri av motorvogn straffes den som uten å høre til den berettigedes husstand eller å være i dennes tjeneste ulovlig tar en motorvogn og bruker eller forføyer over den (strl. § 260). Også medvirkning er straffbart. Straffen er fengsel, men under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.

Brukstyveri av motorvogn omtales populært som biltyveri, men er juridisk ikke tyveri, men ulovlig bruk. Hvis gjerningsmannen har til hensikt varig å tilegne seg motorvognen, f.eks. ved å selge den eller «slakte» den, straffes han ikke for brukstyveri, men for vanlig tyveri.

Brukstyveri av motorvogn har økt i takt med motoriseringen av samfunnet. I 1957 etterforsket politiet vel 3000 brukstyverier, i 1975 var tallet steget til 12 000, i 1995 til 22 500 og i 2002 til 24 350. Fra 1950 til 1999 økte også tallet på registrerte motorvogner fra 145 000 til 2,7 millioner.