Menu
NAV

Tatt for NAV-svindel

En bulgarsk statsborger bosatt i Haugesund er dømt til 30 timer samfunnsstraff for å ha svindlet NAV for 70 275 kroner.

Av Egil M Solberg | 23.01.2018 16:52:21

Det var i perioden 2013 til 2015 at han innleverte meldekort hvor han unnlot å føre timer som faktisk var i arbeid.

Han kom til Norge i 2007 og var i arbeid her, men hadde ingen språkopplæring i norsk. Han skrev i cv-en at han forstod norsk godt for å øke sine muligheter til å få jobb.

Han fikk informasjon fra NAV da han søkte dagpenger, men hevdet i retten at han ikke forsto alt som ble sagt. NAV på sin side forklarte at en bulgarsk ansatt ved NAV-kontoret forklarte ham regelverket.

Retten er således ikke i tvil om at tiltalte forsto at det var en sammenheng mellom hva han oppgav av timer på meldekortene og hva han fikk utbetalt.

Mannen slipper å betale saksomkostninger, men må betale tilbake det han har fått for mye utbetalt i trygd.

Flere nyheter: