Menu
David mot Goliat. Illustrasjon: Getty Images / Russ Peterson Jr

Tapte 122 000,- på å kreve inn 500,-

Einar Tho og Haugesunds avis ble påførte et økonomisk tap på 122 000 kroner for å kreve inn 500 kroner for et bilde. Dette bruket mediehuset også mye resurser på internt over halvannet år.

Av Egil M Solberg | 18.01.2022 00:09:13

HA-skandalen: Haugesunds avis med redaktør Einar Tho har som kjent over lengre tid brukt store resurser for å skade Radio Haugaland. Det toppet seg pinsen 2020 da redaktøren på lederplass oppkonstruerte rasist-anklager.

Da ble for første gang angrepet på Radio Haugaland omtalt i nasjonale medier. Det ble det også denne gang.

I oktober 2020 ble det delt et bilde på Facebook-siden Aktuelt Haugalandet på oppfordring fra en velforening på Karmøy. Noen timer senere kjøpte Haugesunds avis rettighetene til bildet og sendte regning til Radio Haugaland.

Ved å sørge for at bevis på delingen ble slettet fra nett og ved å avskjære avgjørende tekniske bevis, gjorde Haugesunds avis det umulig å bevise at bildet var delt og ikke lastet ned. På den måten fikk Tho og deres advokater manipulert saken til sin fordel.

Radio Haugaland er likevel den store vinneren i saken

For å oppnå dette, måtte Haugesunds avis ut med 147.000 kroner i salær til advokat. Dette fremkom under rettsaken i sist uke. I tillegg kommer alle kostnadene avishuset selv har hatt internt.

For Radio Haugaland har det aldri vært aktuelt å bruke penger eller tid på saken. Dommen sier at lokalradioen skal betale 34.000 kroner, 25.000 i saksomkostninger til motparten og 9.000 i erstatning for deling av bildet på Facebook.

Det betyr at Tho og avishuset ble påført et økonomisk tap på 122.000 kroner bare i saksomkostninger, en sum du trolig kan doble med tanke på redaktørens lønnskostnader internt over halvannet år.

Når redaktøren bruker så enormt med resurser over et ubetydelig bilde, de angivelig kjøpte for 500 kroner for over halvannet år siden, er det åpenbart mer som ligger bak.

Saken har derfor også vært en belasting for avishuset omdømme.

Dette viser hvor viktig Radio Haugaland er blitt

Med Radio Haugaland har du muligheten til å ta til motmæle når du blir urettferdig behandlet av Haugesunds avis.

Saker som blir utelatt i Haugesunds avis kan få omtale i Radio Haugaland og på den måten sikres lokaldemokratiet.

Dette er et problem for redaktøren i Haugesunds avis, som vil ha enerett på formidling av nyheter, slik han vil fargelegge hendelser.

Mediehuset Haugesunds avis har ført krig mot Radio Haugaland i snart 15 år. Da har vi forsvart oss god mot angriperen. I løpet av disse 15 årene har styrkeforholdet i vesentlig grad endret seg i Radio Haugaland sin favør.

I dette siste slaget er angriperen påførte et langt større tap enn hva de har greid å påføre oss.

Uansett hvordan Tho forsøker å snakke seg ut av dette, har han tapt.

Flere nyheter: