Menu

2,35 millioner til byutvikling

Haugalandet får 2,35 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Pengene skal gå til utviklingsprogrammet for byregioner.