Menu

Økt aktivitet i bygg og anlegg

I årets første kvartal var det en økning i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen på 2,6 prosent, viser sesongjusterte tall hos SSB.

Økt tilgang på byggeprosjekter

Tilgangen på nye ordre i bygge- og anleggsnæringen var 4 prosent høyere i 3. kvartal 2014 enn i samme kvartal 2013.