Menu

– Et demokratisk problem

Store bygdelister og ensaksparti gjør det vanskelig å styre en kommune, mener statsviter Svein Tuastad.