Menu

Trekker klovnemasker

Butikkjeden Brio trekker nå alle klovnemasker fra sine 114 butikker her i landet. De frykter at deres masker skal bli brukt i "klove-terroren" som florerer.