Menu
Norge stanset bruken av koronavaksinen til AstraZeneca-vaksinen 11. mars. En ny vurdering kommer fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sykepleierne spent på AstraZeneca-avgjørelse

Danmark vil fortsatt ikke bruke AstraZenecas koronavaksine, mens Sverige gir grønt lys for vaksiner for dem over 65 år. Hva Norge gjør, blir klart fredag.

Av NTB | 25.03.2021 14:53:46

Medisin og helse: Danmark og Norge stanset bruken 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos folk som har fått vaksinen.

Torsdag valgte danskene å forlenge stansen fram til 19. april. Sverige gjenopptar AstraZeneca-vaksineringen av dem over 65 år, mens yngre personer må vente.

Folkehelseinstituttet kommer med en ny vurdering om veien videre for vaksinen i Norge fredag. EUs legemiddeltilsyn (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere understreket at vaksinen er trygg å bruke.

– Norsk Sykepleierforbund har forventninger til at når norske myndigheter skal ta denne beslutningen, er det etter grundige undersøkelser og risikovurderinger, samt at kunnskapsgrunnlaget blir åpent for alle, sier 2. nestleder Kai Øivind Brenden til NTB.

– Vi har tillit til de vurderinger og konklusjoner myndighetene gjør, men vil naturligvis sette oss inn beslutningsgrunnlaget når dette kommer i morgen

I Norge har 121.800 personer blitt vaksinert med vaksinen, ifølge FHI.

Det er ikke bekreftet at AstraZeneca-vaksinen i sjeldne tilfeller kan føre til blodpropp. Det er likevel meldt om flere tilfeller i ulike land der personer som er blitt vaksinert med vaksinen, har fått blodpropp, lave blodplatenivåer eller hjerneblødning i ettertid.

– Det er satt i gang mange undersøkelser, men vi har ennå ingen konklusjoner. Derfor har vi besluttet å forlenge pausen, sier Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen.

Norsk Sykepleierforbund mener begrunnelsen er fornuftig.

– Vi mener det er helt nødvendig at alvorlige bivirkninger følges opp og undersøkes. Det vil være vanskelig å anbefale en vaksine det nå er så stor usikkerhet rundt. Det er derfor fornuftig at Danmark velger å bruke mer tid for å få avklart hvorvidt denne vaksinen er trygg, sier Brenden.

– Vaksinen gjør mye større nytte for eldre. Mange blir svært syke med covid-19 hver dag. Samtidig har vi ikke sett risiko for sjeldne og alvorlige bivirkninger hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphever pausen for personer over 65 år, sier generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten.

Så langt har over 550.000 nordmenn fått første dose med koronavaksine. Mye helsepersonell er allerede vaksinert eller står langt fremme i køen, noe som gjør at Norsk Sykepleierforbund følger AstraZeneca-situasjonen tett.

Til sammen har Norge oppdaget fire tilfeller hvor personer har dødd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. De siste dødsfallene ble kjent søndag. Pasientene har hatt lavt antall blodplater og blødninger.

Danske helsemyndigheter har valgt å forlenge stansen. De mener at deres grunnlag for å treffe en beslutning er for usikker.

Det svenske folkehelseinstituttet viser til en konklusjon fra det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen fra AstraZeneca er større enn risikoen.

(©NTB)

Flere nyheter: