Menu
FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Sykehuskø etter pandemien

Sykehuskøen i Helse Fonna har øket i 2021. Målkrav er ikke nådd og frister er brutt.

Av Egil M Solberg | 14.01.2022 14:26:57

Koronapandemi: Koronaviruset er hovedårsaken til at sykehuskøene nå øker, melder helseforetaket i sin årsmelding som styrebehandles i dag.

I perioder av året har det være relativt lavt smittetrykk, men tidlig nyår, påske og særlig sen høst 2021 har tallet på innlagte pasienter med covid-19 vært høyt, melder helseforetaket i ettermiddag.

I praksis betyr dette at Helse Fonna ikke når målkravet om gjennomsnittlig ventetid under 50 dager, og ventetiden har variert fra 68 dager i januar til 55 dager i juli, da ventetiden var lavest.

– Men i november nådde Helse Fonna nasjonale og regionale kvalitetsparameter for ventetid innen voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kunne administrerende direktør Olav Klausen informere styret om.

Like bra er det ikke innen barne- og ungdomspsykiatrien, der det har vært en økning i ventetid fra 2020 til 2021. Her når en ikke det regionale målkravet om 35 dagers ventetid.

Hovedårsaken til dette er stor økning i tilvisinger fra oktober 2020 til juli 2021, samt ledige stillinger, blir det opplyst.

Ventetida i barne- og ungdomspsykiatrien var i snitt 42 dager pr. 1. desember.

Flere nyheter: