reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Covid-19 teltet ved Haugesund sykehus. FOTO: Eirik Dankel

Sykehuset åpner ikke for besøk enda

Helse Fonna åpner ikke opp for besøk før en er sikker på at dette kan gjøres på en trygg og god måte. Det kan skje allerede i løpet av neste uke.

Av Egil M Solberg | 28.05.2020 22:18:18

Koronakrise: Onsdag kom styresmaktene og Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger, som åpner opp for besøk til pasienter innlagt på norske sykehus.

I anbefalingene er det fremdeles mange punkt som må ivaretas, slik at besøk kan skje på en trygg og god måte.

Det er også presisert at det må gjøres lokale tilpasninger, og det er opp til hver enkelt helseforetak hvordan en organiserer dette.

Helse Fonna skal ifølge en pressemelding derfor se nærere på dette og vurdere tiltak, før en åpner opp sykehuset igjen for pårørende.

I rådene fra FHI er det blant anna strenge regler i henhold til avstand, håndhygiene, adgangskontroll, registrering og å avgrensa tallet på besøkende.

– Derfor må vi planlegge dette grundig, før vi åpner opp igjen for besøkende,
slik at vi ivaretar tryggheten for pasienter og ansatte. Det er den viktigste oppgaven vår. Så får vi komme tilbake med en plan for dette i neste uke, sier
adm. dir. Olav Klausen.

Flere nyheter: