Menu
Sykefraværet i årets tredje kvartal er høyere enn på starten av koronapandemien i 2020 og på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Sykefraværet på høyeste nivå siden svineinfluensaen i 2009

Sykefraværet i tredje kvartal var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Sykefraværet er nå på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, ifølge SSB.

Av NTB | 02.12.2021 08:45:18

Medisin og helse: Det egenmeldte sykefraværet er på 1,2 prosent, mens det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig at det egenmeldte sykefraværet har gått opp med 26,3 prosent, mens det legemeldte sykefraværet er omtrent uendret.

Antall influensa- og koronadiagnoser har økt de siste to kvartalene og bidrar til det høye sykefraværet, ifølge Køber.

Navs beregninger viser at sykefraværet i tredje kvartal har økt med 4,3 prosent fra kvartalet før.

Fraværet har økt mer for menn enn for kvinner, men kvinner har fremdeles et høyere fravær.

Dersom man ser på legemeldt fravær, er menns fravær tilnærmet uendret på 3,5 prosent fra tredje kvartal 2020. Kvinners fravær har imidlertid økt med 5,8 prosent til 6 prosent.

Halvparten av de tapte dagsverkene til kvinner er blant ansatte innen helse- og sosialtjenester.

– Dette handler både om at rundt én av tre kvinner jobber i denne næringen, og at helsevesenet har vært under vedvarende press gjennom pandemien, og dette vises i sykefraværsstatistikken, sier Holte.

Sammenlignet med samme kvartal i 2020 økte sykefraværet med 7,9 prosent for kvinner i denne næringen, mens det for menn økte med 2,2 prosent.

Overnatting og servering har størst nedgang i sykefraværet (-9,1) og har nå et sykefravær på 3,7 prosent.

Særlig ansatte i helse- og sosialtjenester og innen undervisning har hatt en kraftig økning i denne diagnosegruppen det siste året.

– Det er nærliggende å tenke at det skyldes slitasje som følge av en langvarig pandemi, sier Holte.

Sykdommer i luftveiene har økt med 15,4 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens mistenkt eller påvist koronasmitte har steget 79,1 prosent.

Psykiske lidelser har økt med 10,9 prosent.

Sykefraværet har steget i alle fylker, mest i Trøndelag (+6,4) og Møre og Romsdal (+6,4) og minst i Innlandet (+1,6).

Nordland har det høyeste sykefraværet (5,6), etterfulgt av Troms og Finnmark (5,2). Oslo har det laveste sykefraværet (3,7)

– Sykefraværet er nå høyere enn ved starten av koronapandemien i 2020 og er på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

– Samfunnet er fortsatt preget av koronapandemien, og det gir utslag på sykefraværet. Det totale sykefraværet økte mindre dette kvartalet enn i forrige, men er fortsatt høyere enn i en normalsituasjon og er det høyeste vi har hatt under pandemien, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet i tredje kvartal, og næringen står for over 2,1 millioner tapte dagsverk.

Blant diagnoser har «slapphet/tretthet» økt mest (+22,7) sammenlignet med tredje kvartal i 2020. Økningen er størst blant kvinner med 28,3 prosent.

60-64-åringer har fortsatt det høyeste sykefraværet med 6,2 prosent, men den største økningen (+8,5) er blant 30-34-åringer med et sykefravær på 4,8 prosent.

Flere nyheter: