Menu
For kvinner var sykefraværet på 8,2 prosent i løpet av årets tredje kvartal, ned fra 8,48 prosent fra samme kvartal året før. For menn var det 5 prosent, opp fra 4,98 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Sykefraværet ned til 6,5 prosent i tredje kvartal

Det totale sykefraværet i tredje kvartal i år var 6,5 prosent. Dermed holder sykefraværet seg omtrent uendret fra forrige kvartal, ifølge SSB og Nav.

Av NTB | 01.12.2022 08:46:44

Medisin og helse: De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav ble lagt fram torsdag.

Sammenlignet med fjerde kvartal året før har sykefraværet falt med 1,4 prosent, og fra andre kvartal 2022 sank det med 0,6 prosent.

– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men det er høyt sammenlignet med før pandemien. Vi ser at det legemeldte fraværet fortsatt er preget av koronarelaterte diagnoser, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

– Den svake nedgangen skyldes at egenmeldt sykefravær har gått ned, samtidig har legemeldt sykefravær økt noe, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Sykefraværet økte mest innen overnattings- og serveringsvirksomhet, med 13,1 prosent. Diagnosegruppen «psykiske lidelser» hadde størst økning i tapte dagsverk i denne næringen, med en oppgang på 36,3 prosent, skriver Nav.

– Ser vi alle næringer under ett, har det vært en økning på 9 prosent i legemeldt fravær med psykiske lidelser. Det er usikkert hvorfor det har økt så kraftig i akkurat disse to næringene, men kanskje henger det sammen med ekstrabelastninger under pandemien, sier Holte i Nav.

Sykefraværsprosenten måles mot avtalte dagsverk meldt inn gjennom a-ordningen. Målt hver for seg lå det egenmeldte sykefraværet i tredje kvartal 2022 på 1,15 prosent, mens det legemeldte sykefraværet var på 5,35 prosent.

Egenmeldinger hentes inn fra rundt 10.000 bedrifter, mens legemeldinger hentes fra sykmeldingsregisteret.

For kvinner var det sesongjusterte sykefraværet på 8,2 prosent (ned fra 8,48 prosent fra samme kvartal året før), og for menn var det 5 prosent (opp fra 4,98 prosent).

Også «transport og lagring» hadde en betydelig økning i antall tapte dagsverk, opp 24 prosent, på grunn av «psykiske lidelser».

Flere nyheter: