Menu
Karl Johans gate etter gjenåpningen i mai i fjor. Etter gjenåpningen gikk Norge inn i et halvår med skyhøyt sykefravær. Foto: Berit Roald / NTB

Sykefraværet i fjerde kvartal var det høyeste siden 2009

Sykefraværet i fjerde kvartal var på 6,8 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2009.

Av NTB | 03.03.2022 08:11:10

Medisin og helse: – Sykefraværet i Norge fortsetter å øke og var i forrige kvartal det høyeste siden 2009 – et år preget av svineinfluensa og finanskrise. Mye av økningen kan forklares med koronasmitte, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, i en pressemelding.

– Fra juli til september i 2021 var sykefraværet på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det totale sykefraværet i fjerde kvartal viste en økning på 2,5 prosent fra tredje kvartal. Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent, en økning på 2 prosent.

De siste ukene har enkelte kommuner meldt om et sykefravær på rundt 20 prosent i forbindelse med smittetoppen i omikronbølgen. Det er derfor grunn til å tro at tallene også vil fortsette å øke i første kvartal i år.

Det er koronafravær som er den store driveren for økningen. Tallene viser at flere kvinner enn menn hadde koronafravær.

– Dette kan skyldes at de i større grad jobber i yrker med mye nærkontakt med andre mennesker. Det gjør dem mer utsatt for smitte, og de har sjeldnere mulighet til å jobbe hjemmefra ved karantene og lette symptomer, sier Andersen.

Navs tall viser at det er helse- og sosialtjenestene som hadde det høyeste sykefraværet med 8,9 prosent, en økning på 7,5 prosent fra samme kvartal året før.

I fjerde kvartal 2021 tapte helse- og sosialtjenesten over 2,6 millioner dagsverk. Fem prosent av fraværet utgjør koronarelaterte diagnoser.

Det var også over 6 prosents sykefravær i næringsgruppene transport, lagring og undervisning, noe som er en tredobling for disse gruppene.

Sykefraværet øker minst i aldersgruppen 60–64 år.

Fordelt på regioner er det Nordland som hadde det høyeste sykefraværet (6,9 prosent), fulgt av Troms og Finnmark (6,6), mens Oslo (4,7) hadde det laveste.

Fordelt på kjønn viser tallene at sykefraværet var 5,2 prosent for menn og 8,6 prosent for kvinner. Økningen for menn var størst med 4 prosent, mens det for kvinner var 1,6 prosent.

En viktig del av pandemistrategien i Norge har vært å beskytte helsevesenet mot for stort fravær.

Tallene viser at det er størst økning i fraværet i aldersgruppen 20–24 år, med en økning på 17,2 prosent.

Flere nyheter: