Menu
Styret omvisning oktober 2021. FOTO: Eirik Dankel

Sykefraværet er for høyt i Helse Fonna

Sykefraværet i Helse Fonna er for høyt. Nå blir det satt i verk flere tiltak for å få dette ned.

Av Egil M Solberg | 28.10.2021 15:12:57

Sykefravær: Helse Vest RHF har vedtatt at målet for sykefravær i foretaksgruppen skal være 4,5 prosent eller lavere, mens målet for det samlede sykefraværet er satt til 5,5 prosent eller lavere.

Dette målet klarer ikke Helse Fonna å oppnå.

Så langt i år er samlet sykefravær mellom 7 og 8 prosent per måned, og sykemeldt fravær ligg på mellom 6 og 7 prosent.

– Å arbeide for en helsefremmende arbeidsplass og lavt sykefravær er en av Helse Fonna sine strategier for å sikre god kvalitet og pasienttrygghet, samt å være en framtidsrettet kompetanseorganisasjon, heter det i saken som ble lagt frem for styremøtet torsdag.

Flere nyheter: