Menu
Atomreaktoren på Kjeller har skapt en del atomavfall gjennom. Foto Morten F. Holm / NTB SCANPIX

Sverige tilbyr seg å ta hånd om norsk atomavfall

Et svensk atomforskningsinstitutt tilbyr seg å behandle norsk atomavfall. Det kan kutte kostnadene for å håndtere avfallet med flere hundre millioner kroner.

Av NTB | 06.03.2020 08:31:21

Natur og miljø: – Vi kan ta imot det norske avfallet, vi kan behandle det, lagre det og pakke det inn for fremtidig deponering, bekrefter seniorrådgiver Per Lidar i Studsvik til Teknisk Ukeblad.

Prislappen for å ta hånd om de 17 tonnene høyaktivt atomavfall som i dag ligger lagret på Kjeller utenfor Oslo og i Halden, er beregnet til 15 milliarder kroner. Med svenskenes løsning kan dette bli en god del billigere.

– Det er en veldig besnærende tanke, innrømmer eieren av det norske atomavfallet, administrerende direktør Nils Morten Huseby i Institutt for Energiteknikk.

I Sverige kan det norske atomavfallet oksideres. Restproduktet man da sitter igjen med er langt lettere å lagre og deponere, blant annet fordi det ikke vil kunne ta fyr. Det anslås at det norske avfallet kan behandles i løpet av fem år.

Lidar understreker at Sverige ikke tar imot det norske atombrenslet permanent.

– Vi kan ta imot avfallet, undersøke det og behandle det her. Vi kan gi Norge tid til å bestemme seg for hva de til slutt skal gjøre med avfallet. Men vi må ha klare garantier fra Norge om at det skal returneres til slutt. Der er veldig viktig, sier Lidar.

Avfallet stammer fra de to reaktorene på Kjeller, som stengte i 2019, og i Halden, som stengte i 2018. De to reaktorene hadde da vært i drift siden henholdsvis 1967 og 1958. I september var anslaget at arbeidet med å fjerne atomreaktorene kan ta nesten 70 år.

(©NTB)

Flere nyheter: