Menu
Sveriges statsminister Magdalena Andersson og hennes regjering kommer ikke til å stille seg bak EUs forslag til minstelønnsdirektiv. Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB

Sverige sier nei til EU-minstelønn

EU ligger an til å banke gjennom et forslag om lovfestet minstelønn neste uke, men gir unntak for blant annet Sverige, som uansett vil stemme imot forslaget.

Av NTB | 07.06.2022 11:45:56

Økonomi og næringsliv: Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til tirsdag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv.

– EU har levert på sitt løfte. De nye reglene om minstelønn vil hegne om arbeidets verdighet og sørge for at det lønner seg å jobbe. Dette vil gjøres i overensstemmelse med nasjonale tradisjoner og autonomien til arbeidslivets parter, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en uttalelse.

Forslaget om minstelønn ble først fremmet av von der Leyen selv da hun holdt sin «State of the Union»-tale høsten 2020.

Regjeringene og fagbevegelsen i både Sverige og Danmark har vært svært skeptiske til et minstelønnsdirektiv. Bakgrunnen er bekymring for at lovfestet minstelønn kan undergrave den nordiske modellen der lønnsnivået fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– Vi kommer til å foreslå for Riksdagen at Sverige stemmer nei til direktivet, sa den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark på en pressekonferanse tirsdag.

– EU skal verken nå eller i fremtiden bestemme over hvordan vi fastsetter lønnen i Sverige. Lønnsutvikling er et spørsmål som bør bestemmes nasjonalt, sa hun.

Sverige har imidlertid fått forhandlet fram et unntak som gjør at direktivet ikke trenger å skrives inn i svensk lov, opplyser arbeidsministeren.

EU-kommisjonen presiserer selv at direktivet ikke krever at medlemslandene innfører lovfestede minstelønninger, og at det heller ikke setter et felles minstelønnsnivå i hele EU.

Den svenske LO-lederen Susanna Gideonsson var også til stede på pressekonferansen tirsdag formiddag.

Hun kaller EU-direktivet en alvorlig trussel mot kollektive tariffavtaler og utformingen av disse.

– Jeg ønsker velkommen arbeidsministerens tydelige beskjed om at regjeringen ikke vil foreslå endringer i svensk lov med bakgrunn i EUs minstelønnsdirektiv.

– Lønnsutviklingen i Sverige skal verken bestemmes i Brussel eller av svenske politikere, sa Gideonsson.

* Medlemsland med lovfestet minstelønn må innføre et rammeverk for fastsettelse og oppdatering av minstelønn.

* Alle medlemsland må fremme og legge til rette for kollektive forhandlinger om lønn.

* Medlemslandene må samle inn data om minstelønn og sørge for at arbeidstakere har tilgang til tvisteløsningsmekanismer og krav på oppreisning.

Regjeringen i Norge mener direktivet ikke må innføres her, siden det ikke omfattes av EØS-avtalen. Ifølge FriFagbevegelse kan det likevel få følger for Norge om det blir rettsavgjørelser knyttet til direktivet i EU- eller Efta-domstolen.

Forslaget har imidlertid møtt hard motstand i Norden.

Likevel venter Nordmark at direktivet blir vedtatt når det kommer til formell avstemming 16. juni.

Det nye EU-direktivet inneholder tre overordnede krav om minstelønn:

(©NTB)

Flere nyheter: