reklame for Utvik Autoservice
Menu
Bekymringen for kriminalitet er økende Sverige, men tilliten til svensk politi og rettsvesen øker. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Svenskene blir stadig mer bekymret for kriminalitet

Rekordmange av de spurte i Sverige er urolige for kriminaliteten i samfunnet. Særlig unge menn er mer bekymret enn før.

Av NTB | 08.10.2020 10:23:02

Politikk: De siste årene har andelen som er bekymret for kriminalitet ligget på 43 prosent, men i 2020 har den økt til 47 prosent, viser den nasjonale trygghetsundersøkelsen som skal publiseres av Brottsförebyggande rådet (Brå) på torsdag.

200.000 personer i alderen 16 til 84 år deltar i undersøkelsen. Bekymringen har økt mest blant menn mellom 16 og 19 år, fra 22 til 32 prosent over en treårsperiode.

Til sammen er det 38 prosent av de spurte kvinnene som føler seg utrygge, mot 22 prosent blant mennene.

– Det kan være avhengig av en mengde ting, for eksempel det som skrives i mediene. Det kan også ha å gjøre med at man er redd for konsekvensene av å være utsatt, det vises gjennom at eldre er mer urolige enn unge, selv om de i mindre grad blir utsatt for forbrytelser, sier Lifvin.

Andelen som selv oppgir å ha blitt utsatt for kriminalitet har imidlertid falt litt, mens andelen som føler seg veldig eller ganske utrygge, eller oppgir at de ikke går ut alene på kvelden, er stabil.

Tilliten til politiet og rettsvesenet er også stigende. I 2017 hadde 42 prosent tiltro til politiet og 44 til rettsvesenet, mens i år er andelene 54 prosent og 49 prosent.

Etterforskeren Sofie Lifvin i samme organisasjon mener det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom det man frykter man skal utsettes for, og det som faktisk skjer. Blant annet er det en økning fra 11 til 19 prosent av menn i alderen 16–19 år som frykter å bli utsatt for ran, mens det er den typen forbrytelse færrest enkeltpersoner oppgir å ha blitt utsatt for i undersøkelsen. Flest personer svarte at de var blitt utsatt for trusler.

38 prosent er bekymret for at nærstående skal utsettes for kriminalitet, og det er også en økning.

(©NTB)

Flere nyheter: