Menu
Natos ledere under toppmøtet i Madrid i slutten av juni. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

Svensk og finsk Nato-protokoll underskrevet av samtlige medlemsland

Protokollen om å innlemme Sverige og Finland i Nato er underskrevet av samtlige av de 30 Nato-landene.

Av NTB | 05.07.2022 11:31:18

Politikk: Det åpner for at de to landene kan ta del i alle Nato-møter, men de har foreløpig ikke stemmerett i alliansen, slik fullverdige medlemsland har.

Nå som protokollen er signert av medlemslandene i alliansen, må de 30 landene ratifisere protokollen, noe som er en tidkrevende prosess. Det er forventet at Sverige og Finland er fullverdige medlemmer av Nato om seks til åtte måneder.

Tiltredelsesprotokollen kunne blitt signert tidligere, men ble forsinket av Tyrkias motstand mot de to landenes Nato-medlemskap.

Flere nyheter: