Menu
Avisenes lønnsomhet går ned. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Svekket lønnsomhet for norske aviser

Tross økning i digitale inntekter går lønnsomheten for norske aviser ned. Det skyldes høyere kostnader og nedgang i inntekter.

Av NTB | 07.07.2020 07:32:49

Økonomi og næringsliv: Avisenes samlede driftsinntekter gikk ned 73 millioner kroner, eller 0,6 prosent, i 2019, viser tall fra Medietilsynet.

Kombinert med en svak økning i driftskostnadene ble driftsresultatet om lag 22 prosent lavere enn i 2018. Det samlede driftsresultatet for avisene var på 644 millioner kroner i 2019.

Annonseinntektene gikk ned i 2019, men brukerinntektene økte. Også de digitale inntektene økte, men veide ikke opp for inntektsfallet knyttet til papiravisene.

– Her ser vi et tilbakefall fra 2018 da de digitale inntektene til avisene økte mer enn inntektsfallet på papir, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ifølge Medietilsynets økonomirapport er aviser som får produksjonstilskudd, ofte små aviser, i mindre grad digitaliserte enn aviser med stort opplag og høye inntekter. Medietilsynet mener også de små avisene må sørge for å ha et godt digitalt tilbud dersom de vil nå leserne framover.

– Mange aviser rapporterer om ytterligere inntektsbortfall på grunn av koronasituasjonen, men det er for tidlig å slå fast hvor store tapene blir i 2020, sier Velsand.

Esa skal nå godkjenne regjeringens midlertidige kompensasjonsordning for koronarammede medier, som har ei ramme på 300 millioner kroner. Medietilsynet åpner for søknader til ordningen fra 4. august.

– Vi legger opp til en rask behandling og har som mål å betale ut kompensasjonen innen utgangen av august, sier Velsand.

Avisene har mistet 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter de siste fem årene, noe som tilsvarer 10 prosent. Samtidig er kostnadene redusert med 1,2 milliarder kroner, også det 10 prosent.

Mange aviser er fremdeles avhengige av inntekter fra papirutgavene. 71 prosent av inntektene til avisene kom i 2019 fra enten abonnementer på papiravisa eller abonnement på både nett- og papirutgaven.

Koronakrisen har ført til et betydelig fall i annonseinntektene for hele mediebransjen i 2020, og Medietilsynet venter derfor at inntektsfallet til avisene forsterkes i år.

(©NTB)

Flere nyheter: