Menu
Søndagens folkeavstemning handlet om hvorvidt Sveits skulle si nei til fri arbeidsinnvandring fra EU-landene. Budskapet på plakaten er at sveitserne har fått det for trangt på grunn av de mange EU-borgerne som kommer til landet. Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB

Sveitserne vil fortsatt ha arbeidsinnvandring fra EU

Det ble et klart nei da sveitsiske velgere stemte over et forslag om å skrote en avtale med EU om fri flyt av arbeidskraft over grensen, viser valgdagsmålinger.

Av NTB | 27.09.2020 13:38:11

Politikk: Forslaget var fremmet av det høyreorienterte Folkepartiet (SVP), men søndag ble det avvist i en folkeavstemning, ifølge data fra gallupinstituttet gfs.bern.

De viser at 63 prosent av velgerne har stemt nei. Feilmarginen i målingen er på 3 prosent, noe som tyder på at det endelige resultatet ikke vil endre på utfallet.

Ifølge en prognose har dessuten 61 prosent av velgerne sagt ja til å innføre to ukers fedrepermisjon.

Velgerne skulle også stemme over et forslag om kjøp av jagerfly og en økning i fellingstillatelsene for ulv. I begge disse avstemningene viser foreløpige resultater at det er mer jevnt.

Sveits er ikke medlem av EU og heller ikke en del av EØS-avtalen, men har likevel sluttet seg til ordningen om fri bevegelse mellom Sveits og EU.

Eksperter mener at det nå kan bli aktuelt med nye forhandlinger om en mer omfattende avtale mellom EU og Sveits. Konservative politikere frykter at en slik avtale gradvis vil føre til at Sveits blir underlagt EUs lovverk.

Ifølge SVP har ordningen med fri flyt av mennesker mellom Sveits og EU ført til at det i snitt kommer 75.000 EU-borgere til landet i året. Partiet mener det har ført til overbefolkning, altfor høye boligpriser og press på landets velferdssystem.

(©NTB)

Flere nyheter: