Menu
Søndagens folkeavstemning handler om hvorvidt Sveits skal si nei til fri arbeidsinnvandring fra EU-landene. Budskapet på plakaten er at sveitserne har fått det for trangt på grunn av de mange EU-borgerne som kommer til landet. Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB

Sveitserne skal si ja eller nei til innvandring fra EU-land

Sveitserne skal søndag stemme over et forslag om å vrake bestemmelsen om at personer fra EUs medlemsland kan innvandre og ta seg arbeid i Sveits.

Av NTB | 27.09.2020 09:38:02

Politikk: Det er det høyreorienterte Folkepartiet (SVP) som har tatt initiativ til folkeavstemningen. Meningsmålinger tyder imidlertid på at velgerne kommer til å si nei fordi de er redde for at Sveits vil miste tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft, og at det vil ha negative konsekvenser for landets økonomi.

Sveits er ikke medlem av EU og heller ikke en del av EØS-avtalen, men har likevel sluttet seg til ordningen om fri bevegelse mellom Sveits og EU.

Ifølge SVP har ordningen ført til at det i snitt kommer 75.000 EU-borgere til Sveits i året, noe partiet mener har ført til overbefolkning. Partiet viser spesielt til økende boligpriser og hardt press på landets velferdssystem.

Hvis forslaget blir nedstemt, kan det føre til nye forhandlinger om et bredere rammeverk for hvordan forholdet mellom Sveits og EU skal reguleres.

Konservative politikere frykter at en slik avtale gradvis vil føre til at Sveits blir underlagt EUs lovverk.

Flere andre saker er oppe til avstemning søndag. Blant dem er et forslag om to ukers fedrepermisjon, kjøp av jagerfly og mulighet for å skyte flere ulver.

(©NTB)

Flere nyheter: