Menu
ARKIVBILDE: Daniel Deniazi

Sveio bør flyttes inn i Rogaland

En fersk forskningsrapport viser at innbyggerne i Sveio er best tjent med å flytte inn i Rogaland. Deler av Sunnhordland har diskutert det samme.

Av Egil M Solberg | 31.08.2021 19:36:33

Fylkesvalg: Forskningsrapporten er klar, 15 måneder etter at politikerne sa ja til utredning.

Oppdraget gikk til Telemarksforskning, og rapporten er nå klar, skriver Vestavind.

Kommunen har lagt ut den over 100 sider lange rapporten på sine nettsider.

Forskerne trekker frem at Sveio funksjonelt er en del av Haugalandet og Rogaland når det gjelder pendling, arbeidsmarkedsintegrasjon og interkommunalt samarbeid.

«Dette inkluderer også bruk av fylkeskommunale og statlige tjenester som videregående skole, sykehus, Bufetat, Distriktspsykiatrisk senter og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og politi. Kun 13 prosent av elever bosatt i Sveio kommune går på videregående skoler i Vestland.», skriver de.

Sveio er i dag med i felles areal- og transportplan for Haugalandet, veikart for vekst og utvikling, og er en del av Haugalandspakken.

«Det er en fordel at regioner som funksjonelt og næringsøkonomisk henger sammen, tilhører samme fylke.», kan vi lese.

Det legges også vekt på at et fylkesbytte vil gi økte demokratiske muligheter for å påvirke utviklingen i regionen som kommunen funksjonelt er en del av.

I tillegg peker forskerne på å jobbe for en mer helhetlig vurdering av fylkesgrensa, og at det vil være en fordel at også Etne blir med ved et eventuelt bytte.

Det vil nå bli opp til politikerne å vurdere rapporten.

Flere nyheter: