Menu
Svein Ludvigsen ble i Nord-Troms tingrett dømt til fem års fengsel. Foto: Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld

Av NTB | 24.01.2020 14:30:23

Kriminalitet og rettsvesen: – Dette er ikke en erkjennelse av skyld, men en konsekvens av at domstolen har nektet ham en full ankerunde, sier Ludvigsens advokater Kai Vaag og Per Zimmer i en pressemelding.

Høyesterett forkastet i november anken fra Ludvigsen. Store deler av dommen mot ham er dermed rettskraftig.

– Ludvigsen innser at en delvis behandling av hans sak vil få liten betydning for straffen, og en ny rettsak vil være en altfor stor påkjenning for ham og hans familie. Han vil etter dette forberede seg på straffegjennomføringen, og se fremover, heter det i pressemeldingen.

Ludvigsen ble i juli i fjor dømt til fengsel i fem år og til å betale oppreisning og menerstatning til de tre fornærmede i saken.

Ludvigsen ble dømt til å betale oppreisning og menerstatning på til sammen 473.000 kroner til den 25 år gamle mannen som er fornærmet i tiltalens to hovedpunkter. De to andre fornærmede er tilkjent 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning.

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg innebar at Ludvigsen kun ville få få prøvd en mindre del av saken sin på nytt i lagmannsretten.

– Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få dem til å tro at han blant annet hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge, het det i dommen mot Svein Ludvigsen fra Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Flere nyheter: