Menu
Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Foto Håkon Mosvold Larsen / NTB

Svalbard er risikoområde for fugleinfluensa – ber folk melde fra om døde fugler

Det er påvist såkalt høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa. Mange av fuglene vil trekke nordover til Svalbard.

Av NTB | 22.05.2022 04:00:54

Medisin og helse: – Potensielt smittede fugler trekker nordover til Svalbard, sier naturforvalter Egil Rønning hos Sysselmesteren i en pressemelding.

Han oppfordrer folk som ferdes ute i naturen på Svalbard om å informere Sysselmesteren ved funn av syke eller døde ender, måkefugler og vadere. Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker.

Fugleinfluensa er en såkalt A-sykdom og mistanke om smitte skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet og Sysselmesteren samarbeider om overvåking og prøveuttak på Svalbard.

Rønning minner om at bare voksne bør håndtere mulig smittede fugler. Man bør bruke hansker når man plukker opp døde fugler.

– Eventuelt kan du plukke den opp med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen.

(©NTB)

Flere nyheter: