Menu
Statistisk sentralbyrå presenterte tallene fredag. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Svakere vekst i norsk BNP

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var 0,2 prosent i fjerde kvartal 2019. Dermed flatet veksten ut mot slutten av året.

Av NTB | 07.02.2020 10:01:23

Økonomi og næringsliv: Årsveksten i 2019 ble dermed på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018, viser tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag.

Oppgangen har vært nokså jevn siden andre halvår 2018, men de siste månedene har industriproduksjonen flatet ut, ifølge nasjonalregnskapet. De fleste industrinæringene hadde svak utvikling, men høy aktivitet innen bygging av oljeplattformer bidro positivt. For året sett under ett var industriproduksjonen 3,2 prosent høyere enn i 2018, takket være oppgang gjennom vinteren og våren i fjor.

Eksporten av varer og tjenester økte med 6 prosent i fjerde kvartal. Oppgangen skyldes først og fremst økt eksport av både råolje og naturgass, men dette må ses i sammenheng med nedgangen i kvartalet før grunnet vedlikeholdsarbeid på sokkelen og samt oppstarten på Johan Sverdrup-feltet i fjerde kvartal, slår SSB fast.

Utviklingen i BNP var noe svakere enn Norges Banks forventning, poengterer Nordea i en kommenater. Banken holder imidlertid fast ved sitt syn om at styringsrenta forblir uendret.

(©NTB)

Flere nyheter: