Menu
Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Svakere resultat for SKL

Resultatnedgangen er dårlig nytt for eierne av kraftselskapet SKL. Resultatet er 85,1 millioner kroner svakere enn i 2018. Haugaland Kraft eier 53,32 %.

Av Egil M Solberg | 27.02.2020 14:34:30

Kraftselskap: Etter en årsomsetning på 986,6 millioner kroner fikk konsernet SKL i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.

Resultatet er 85,1 mill. kr svakere enn i 2018, men fortsatt blant de beste resultatene gjennom SKL sin historie, heter det i en melding på selskapets nettsider.

Selv om årsresultatet er redusert i forhold til 2018 er underliggende drift forbedret. Det har over en lang periode vært stort fokus på kostnadsreduksjon og effektiv drift, noe som etterkvart viser gode resultat.

Produksjonen ble lavere enn middelproduksjon og lavere enn perioden 2016-2018.

Dette skyldes blant annet lave magasin og lite snø i fjellet ved inngangen til året og en tørr høst.

Skattekostnaden for 2019 er beregnet til 325,6 millioner kroner mot 468,3 millioner kroner i 2018. I tillegg betalte SKL en eiendomsskatt og konsesjonsavgift på til sammen 45,6 mill.kroner.

Samla investeringer for konsernet utgjør 271 millioner kroner. Av dette utgjør 144 millioner kroner utbygging av Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne for å erstatte gamle anlegg.

Det er også benyttet 90 millioner kroner for å overta kraftverkene Sand, Steine og Økstra fra Suldal Elverk.

SKL deltar også i utbygginga av Storlia Kraftverk gjennom sitt eierskap i Sima-kraftverka i Eidfjord.

Konsernet Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) er et reindyrka konsern innen produksjon- og utvikling av fornybar vannkraft.

Flere nyheter: