Menu
SV-leder Audun Lysbakken i forbindelse med møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV vil ikke sende norske våpen til Ukraina

SV-leder Audun Lysbakken sier at hans parti vil gå imot at Norge skal sende våpen til Ukraina.

Av NTB | 02.03.2022 08:00:15

Politikk: Lysbakken sier til NRK at SV har forståelse for regjeringens beslutning om å sende våpen til Ukraina, men at partiet likevel er imot.

– Det er noen problemstillinger knyttet til det å sende våpen. Det er en beslutning som er tatt på kort tid, som kan endre det som har vært en veldig velfungerende våpeneksportlov i Norge i 60 år, sier Lysbakken.

Han sier det er usikkerhet rundt hva slags kontroll vi kan ha over hva våpnene blir brukt til og at det kan skape presedens. SVs landsstyre har derfor sagt nei til å sende våpen. Det var et splittet landsstyre som vedtok å si nei til våpen, med 21 stemmer mot 18.

Lysbakken sier han var en del av mindretallet, men at han ikke har problemer med å argumentere for flertallsvedtaket. Han sier at SV likevel støtter at det legges press mot Russland og vises solidaritet med Ukraina.

– Det er avklart at det finnes et flertall i Stortinget, og dette er noe som i utgangspunktet ligger til regjeringen å beslutte, sier Lysbakken.

Fra før har Rødt markert motstand mot regjeringens beslutning.

Flere nyheter: