Menu
SVs partileder Audun Lysbakken på partiets landsmøte. Landsmøtet holdes digitalt, men partiledelsen er samlet på Hamar. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV vil ha fri abort til uke 22

SVs landsmøte går inn for selvbestemt abort helt til uke 22 av svangerskapet og sier samtidig nei til obligatorisk rådgiving.

Av NTB | 25.04.2021 14:04:05

Politikk: Det er klart etter en helg med vanskelige diskusjoner på landsmøtet.

I programteksten som nå er vedtatt, fastslås det at abortnemndene skal avskaffes.

Grensa for levedyktighet er i abortforskriften satt til etter uke 22.

Flertallet på landsmøtet sa nei til et forslag om å kreve obligatorisk rådgiving ved abort etter uke 18.

Det var nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som har ledet komiteen. Han sier de nye formuleringene innebærer at retten til selvbestemt abort skal utvides helt fram til grensa for levedyktighet.

– Det skal fortsatt være ulovlig å ta abort hvis fosteret er levedyktig. Og det er ikke et uketall som avgjør levedyktighet. Det er en medisinsk vurdering, sier Fylkesnes til NTB.

– Men på prinsippet om at det er kvinnen som skal ha bestemmelsesretten, og at det ikke skal være noen fagfolk som bestemmer over kvinnens kropp, der er vi enige.

Fylkesnes minner samtidig om at det tas svært få aborter etter uke 18.

– Men det er ofte der ting blir satt på spissen i slike grensespørsmål, sier han.

Et flertall i redaksjonskomiteen gikk inn for at det i denne perioden skal være obligatorisk rådgivning, mens et mindretall gikk inn for å droppe dette kravet.

Men da saken kom opp til votering, var det mindretallet som fikk flertall blant delegatene.

Det SV går inn for, er å innføre en lovfestet rett til rådgivning ved abort. Men denne skal ikke være obligatorisk.

Samtidig fastslås det at kriteriene for senabort i abortloven skal endres til veiledende prinsipper.

SU var blant dem som på landsmøtet gikk inn for at rådgivning skal være frivillig.

– Det som er viktig for oss, er at man har en rett til den oppfølgingen og informasjonen man har behov for selv. Men det å si at det skal være obligatorisk, er vi redd for at gjør at det oppleves som mindre støttende og mer fordømmende enn det er behov for, sier Snyen til NTB.

– Ingen tar abort sent fordi man har lyst. Det er fordi man må, sier hun.

I landsmøtets redaksjonskomité fortsatte arbeidet med både abortsaken og andre vanskelige konfliktsaker til rundt klokka 4 natt til søndag.

Et spørsmål som skapte mye diskusjon på landsmøtet, var rammeverket for aborter som gjennomføres mellom uke 18 og uke 22.

SU-leder Synnøve Kronen Snyen føler seg trygg på at vedtaket ikke kan feiltolkes: Det betyr selvbestemt abort til uke 22, i tråd med SUs standpunkt i saken.

Flere nyheter: