Menu
Den norske regjeringen vil ikke hjelpe Europa ut av gasskrisen. Foto: Torstein Bøe / NTB

SV stopper økt gasseksport til et kriserammet Europa

Av budsjettavtalen med SV fremgår det at en ev. 26. konsesjonsrunde ikke vil bli utlyst i 2022. Det er dårlige nyheter for et kriserammet EU.

Av Egil M Solberg | 27.01.2022 21:35:06

Politikk: Nå ulmer Europas energikrise og den spente situasjonen på grensen til Ukraina, hvor Russland har bygd opp en betydelig styrke de siste månedene.

EU-kommisjonen er på jakt etter mer gass fra andre leverandører enn Russland, men kan ikke vente seg hjelp fra Norge med det første.

Regjeringen opplyser at de vil at olje- og gassnæringen skal videreutvikles, men bare ikke nå som SV har styringen gjennom sin budsjettavtale.

EU-kommisjonen mener naturgass må regnes som miljøvennlig energi. I SV er de uenige i denne vurderingen.

– Vi eksporterer så mye som rørsystemet vårt tåler, sier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB.

Gassmangel ikke et forbigående problem

I Europa vil man gjøre seg uavhengig av russisk gass og da må denne komme andre steder ifra. Det vil ikke skje over natten, men nå er spørsmålet om ikke Norge burde stille opp for våre venner, handelspartnere og allierte i Europa.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) har stilt spørsmål til statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) for å få svar på om regjeringen nå vil ta ansvar.

«Deler statsråden Oljedirektoratets syn på ønske om mer leting i umodne områder og kan statsråden forsikre oljedirektøren at 26. konsesjonsrunde utlyses i 2023?»

Kort fortalt er svaret nei.

– Jeg synes det er bekymringsfullt når hun ikke vil svare på når 26. konsesjonsrunde kommer, samtidig som hun sier at det er TFO-rundene (tildeling i forhåndsdefinerte områder) som er bærebjelken i konsesjonspolitikken. Det begrenser videre utvikling av norsk sokkel, tordner Halleland.

Han mener vi i denne kritiske situasjonen må gjøre det vi kan for å bidra konstruktivt. Da må det bli fortgang i planene nå.

– Når regjeringen heller ikke ser ut til at de ønsker å være pådrivere for en avklaring i Barentshavet, vil nok flere være usikre på videre leting og investeringer i Barentshavet, sier han skuffet.

Grønn gass med Co2 fangst kan i årene fremover også bli en betydelig større inntektskilde for landet, noe som kan bidra positivt til det grønne skiftet og sørge for mange nye og godt betalte jobber i lang tid fremover.

Flere nyheter: