Menu
SVs Mona Fagerås ber regjeringen avlyse årets skriftlige eksamener siden mange elever har hatt mye hjemmeskole. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

Hasteforslag om å avlyse skriftlig eksamen i år

SV mener årets skriftlige eksamener må avlyses på grunn av mye hjemmeskole for mange elever i områder med høyt smittepress.

Av NTB | 22.01.2021 17:38:04

Medisin og helse: SV fremmer nå et hasteforslag for Stortinget om å avlyse skriftlig eksamen både i ungdomsskolen og på videregående skole til våren.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås sier en klassisk skriftlig, nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever som bor i områder hvor det har vært mye hjemmeskole på grunn av korona, for eksempel Oslo og Bergen.

– Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle, sier Fagerås til NTB.

– Dette vil kunne løfte mange elever og føre til at flere fullfører og består. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan flyttes mot slutten av skoleåret, sier Fagerås.

Både Elevorganisasjonen og rektorene i Skolelederforbundet har nå bedt om at årets eksamener avlyses. Begge organisasjonene mener det haster med en beslutning, skriver VG.

I fjor vår ble alle årets eksamener avlyst i videregående skole. Det kullet endte med rekordhøyt karaktersnitt.

Fagerås mener Melby «somler unødvendig mye» i saken og sier det er viktig med en rask avklaring slik at skolene kan starte planleggingsarbeidet.

– Det er de elevene som sliter mest på skolen, som kommer dårligst ut i koronaskolen. Når smitten avtar til våren, kan vi med intensiv undervisning hindre at elevene stryker i standpunkt.

– Det handler om å se an en smittesituasjon som er i utvikling, og som påvirker tilbudet elevene får, sier hun i en kommentar til NTB.

– Dette er en viktig beslutning som vil få konsekvenser for barn og unge – både om vi velger å ha en form for eksamen eller å avlyse den. Vi må vurdere konsekvensene ordentlig før vi tar den beslutningen, sier Melby.

– Uansett hvilket utfall vi lander på, er målet vårt å sikre at pandemien ikke skal hindre noen elever i å komme videre i livet, legger hun til.

Hun sier at ved å avlyse eksamen vil skolene få mulighet til å ha intensiv undervisning mot slutten av skoleåret, når smitten har avtatt.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har satt ned et utvalg som skal vurdere årets eksamener og har ennå ikke konkludert i saken.

Guri Melby sier hun har forståelse for at mange venter på en avklaring, men mener det er rart å bli beskyldt for å somle.

(©NTB)

Flere nyheter: