Menu
Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Suldal kommune vil gi alle 50 øre for strøm

Suldal kommune vil tilby strøm til 50 øre per kilowattime, inkludert avgifter, til – nesten – alle i Suldal.

Av Egil M Solberg | 09.08.2022 21:49:47

Strømkrise: Norges største kraftkommune håver inn på de ekstreme strømprisene, melder Aftenbladet.

I stedet for å la alle inntektene strømme inn i kommunekassen, er over 3 millioner utdelt gjennom to støtteordninger allerede.

Husholdninger med lav inntekt har fått 10.000 kroner. Dette har hjulpet familier med brutto lønnsinntekt på inntil 600.000 kroner og enslige som tjente 400.000 kroner eller mindre.

50 små og mellomstore bedrifter med mindre enn 100 ansatte har også fått strømstøtte. Suldal har hittil utbetalt i snitt 24.000 kroner til hver bedrift.

En statlig strømstøtteordning for næringslivet blir tidligst innført i oktober.

Vurderer å tilby rimelige fastprisavtaler

I september skal kommunen vurdere en ny vri.

Kommunestyret har bedt kommunedirektøren utrede om det er mulig å selge konsesjonskraft på langsiktige avtaler til privat- og næringslivskunder og landbruk i Suldal.

Lokalpolitikerne ser for seg å tilby strøm til 50 øre/kWh, inkludert avgifter.

Saken kommer til kommunestyret i september.

Men det er et unntak

På grunn av EØS-reglene (statsstøtteregelverket) er det problematisk å gi strømstøtte og fastpris under markedspris til bedrifter.  Kommunestyret har derfor satt en grense på 10 GWh i vedtaket.

I septembermøtet kommer det også en sak om støtte til energieffektivisering, med andre ord solceller og andre tiltak for å få ned strømforbruket.

Suldal har 3800 innbyggere fordelt på 2200 husstander, og 2000 hytter, skriver avisa.

Flere nyheter: