Menu
Illustrasjonsbilde: Konfliktrådet

Suksess med digital mekling i Konfliktrådet

Koronapandemien har gjort at også Konfliktrådet har måtte tenke nytt. Bruken av digital fjernmekling har vært en suksess på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 14.01.2021 08:48:16

Samfunn: Konfliktrådet Sør-Vest har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019.

687 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 725 saker året før (38 færre).

Saker som omhandler vold og trusler er det største kategorien i sakstatistikken.

Bruke av digital kommunikasjon

2020 vært et krevende år der utbruddet av Covid-19 gjorde at Konfliktrådet Sør-Vest kort tid etter at landet stengte ned, iverksatte mekling via digitale plattformer.

Partene har i alle typer saker fått valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes.

– Vi har hatt god erfaring med bruk av digital mekling, sier Berit Elise Mæland og Gro Marlen Wichmann som var på besøk i studio hos Radio Haugaland i går.

Pandemien er en av årsakene til nedgangen i antall straffesaker, selv om sivile henvendelser fra publikum er på omtrent samme nivå som fjoråret, med en liten økning på 11 %.

– Så når samfunnet er mer normalisert igjen, da forventer vi at henviste straffesaker fra politidistriktet også vil øke, blir det opplyst.

– Potensialet er stort og vi ønsker at enda flere skal få tilbud om møte
hos Konfliktrådet for å få snakket med hverandre om krenkelsen eller konflikten som de har opplevd eller står i, sier de erfarne meklerne.

De ber deg ta kontakt via Konfliktrådets nettsider for hjelp til å løse konflikter (ekstern lenke).

– De får en mulighet til å selv bestemme resultatet i saken, samt satt egne ord på sine opplevelser, sier meklerne.

Type saker vi har mest av er vold og trusler, dette innbefatter også vold i nære relasjonssaker. Så er det mindre tyverisaker, familiekonflikter og nabokonflikter.

– Familiekonflikter er ofte henvist til oss via barnevernet, blir det opplyst.

5 ungdommer ble idømt ungdomsstraff i Rogaland fylke forrige år, mens 72 ungdommer har fått ungdomsoppfølging.

– De hyppigste lovbruddene dreier seg om trusler, vold, seksuallovbrudd og
narkotika, blir det opplyst.

Her har vi tilstrebet en tilnærmet normal straffegjennomføringen og det har vært
øverste prioritet hos ungdomskoordinatorene og de sentrale samarbeidspartene.

Konfliktrådet Sør-Vest har 55 meklere.

Flere nyheter: