Menu
Antibiotikaresistente bakterier utgjør en større trussel enn tidligere antatt, ifølge en fersk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB

Studie: Resistente bakterier kostet 1,2 millioner menneskeliv i 2019

Infeksjoner med bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika, koster flere menneskeliv enn hiv og malaria, ifølge en forskningsrapport.

Av NTB | 20.01.2022 14:06:33

vitenskap og teknologi: Slike infeksjoner var direkte årsak til 1,2 millioner dødsfall i 2019, ifølge studien, som er publiserte i det anerkjente tidsskriftet Lancet.

I tillegg spilte resistente bakterier en rolle i ytterligere 3,68 millioner dødsfall på verdensbasis.

– Disse dataene viser det virkelige omfanget av antibiotikaresistens verden over og er et klart signal om at vi må handle nå for å bekjempe trusselen, sier en av medforfatterne bak studien, professor Chris Murray ved University of Washington.

Tidligere har man anslått at resistente bakterier kan ta livet av 10 millioner mennesker hvert år innen 2050. Men forskerne bak studien tror denne dystre milepælen kan bli nådd tidligere.

Studien baserer seg på data fra en rekke kilder: offentlige helsedata, overvåkingsnettverk for legemiddelbransjen og tidligere studier. Ut fra dette har forskerne beregnet antallet dødsfall i 204 land og territorier.

Forskerne erkjenner at de mangler data for mange lav- og mellominntektsland, og tallene fra disse delene av verden er derfor basert på anslag.

(©NTB)

Flere nyheter: