reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Stor nedgang i oljeprisen bidrar til en betydelig reduksjon i det globale utslippet av CO2 i år. Til sammen vil det totale utslippet synke med 5,5 prosent sammenlignet med fjoråret, heter det i en analyse fra nettstedet Carbon Brief. På bildet: En oljepumpe på tomgang i nærheten av Karnes City i Texas. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix

Studie: Koronautbruddet kan redusere verdens CO2-utslipp med over 5 prosent

Lavere etterspørsel etter olje, transportrestriksjoner og lavere forbruk kan redusere verdens samlede CO2-utslipp med 5,5 prosent sammenlignet med i fjor.

Av NTB | 18.04.2020 20:02:40

Medisin og helse: Det kommer fram i en analyse fra klimanyhetsnettstedet Carbon Brief, omtalt av ABC Nyheter. 5,5 prosents nedgang vil ifølge nettstedet, som hadde anslått en utslippsøkning på rundt 1 prosent i år, være den største årlige reduksjonen noen gang.

Brorparten av reduksjonen, over 3 prosent, kommer som følge av mye lavere oljeetterspørsel, men det er også flere andre faktorer som spiller inn.

– Mange land har stengt fabrikkene sine og innført store restriksjoner på transport på grunn av koronakrisen. I tillegg har forbruket vårt blitt redusert. Et resultat av dette er at klimagassutslippene går ned. Det samme gjør luftforurensning med støvpartikler og sot, sier klimaforsker Tore Furevik, leder for Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, til ABC Nyheter.

Furevik sier han har lest flere analyser og estimater som anslår en nedgang på rundt 4 til 5 prosent, men legger til at det antakelig blir litt mer, avhengig av hvor lenge koronakrisen vil vedvare.

FNs miljøprogram anslår at verden må kutte de globale utslippene med minst 2,7 prosent i året for å kunne holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Skal 1,5 graders-målet nås, må det hvert år kuttes minst 7,6 prosent.

– Det viser tydelig hvilken skala for utslippskutt vi må være på, sier Furevik.

(©NTB)

Flere nyheter: