powergym
Menu
eldre

Studer og lev lenger

En fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at de som har høyere utdannelse, lever lenger. I Haugesund er forskjellene større enn ellers i landet.

Av Egil M Solberg | 10.02.2016 15:32:45

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er større i Haugesund enn i landet som helhet.

Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen, konkluderer SSB.