Menu
Regjeringen øker studiestøtten for å treffe prisveksten. Men det er ikke nok, ifølge Akademikerne og MDG. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Studentenes studiestøtte økes – men regjeringen refses for svak satsing

Regjeringen kommer ikke med noe nytt strømstipend til studentene, men foreslår å øke studiestøtten og øke byggetempoet for studentboliger.

Av NTB | 06.10.2022 12:10:58

Økonomi og næringsliv: Studiestøtten foreslås økt med totalt 85,3 millioner kroner i 2023 for bedre å holde følge med prisveksten.

– Studiestøtten blir justert hvert år etter forventet vekst i priser på varer og tjenester (KPI). Til vanlig er ikke dette et problem, men nå øker prisene på et litt uforutsigbart vis. Derfor foreslås regjeringen å øke utdanningsstøtten med 85,3 millioner kroner i 2023 for å treffe bedre på prisveksten, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nå endrer regjeringen metode for å beregne prisvekst for neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Dette betyr at vi øker basislånet med 3.600 kroner neste år for alle studenter. Det gjør at støtten blir om lag 1.500 kroner høyere enn om vi hadde lagt det tidligere anslaget til grunn. Jeg er fornøyd med å bidra til at studentene får noe høyere kjøpekraft, sier Borten Moe.

– Budsjettet gir ikke studenter økt kjøpekraft. Når studiestøtten ikke strekker til risikerer vi at de sosiale ulikhetene i samfunnet øker, at vi går glipp av talenter og at vi på sikt taper konkurransekraft, sier Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Norsk studentorganisasjon (NSO) anslår at budsjettforslaget gir studenter 328 kroner mer i måneden, noe de mener i realiteten gjør at studenter ikke får mer å rutte med i året som kommer.

– For oss studenter er det ikke mange lyspunkter i dette budsjettet. Vi må det neste året bruke mer tid på å fylle lommeboka for å betale faste utgifter. Det går utover tida vi har til å studere, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

141,5 millioner legges også i potten for en tilskuddsordning for energitiltak i studentleiligheter.

Satsingen møtes med tommel opp fra Samskipnadsrådet.

– I en tid hvor prisene øker i hele samfunnet er det spesielt viktig at studentene har et godt, trygt og rimelig boalternativ. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

NSO kaller tiltaket et løftebrudd overfor egne velgere, og starten på at lommeboka avgjør hvem som har mulighet til å ta høyere utdanning i Norge.

–Forslaget bryter med et helt fundamentalt prinsipp i norsk utdanningspolitikk, at all utdanning skal være gratis. Et prinsipp gjelder for alle, ikke for noen. Vi mener dette er første steg på veien mot å innføre skolepenger i Norge, sier Godal Dam.

Men Akademikerne mener at dette ikke er nok. De peker på at mange studenter går i underskudd med flere tusen kroner etter å ha betalt husleien sin og strømutgifter, skriver de i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også å øke rammene for hva det skal koste å bygge en studentleilighet for å få opp byggetempoet og bygge flere boliger. Målet er å gi tilskudd til 1.650 nye studentboliger.

Regjeringen foreslår også i statsbudsjettet å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Flere nyheter: