Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Lien Aasland er enige om å forlenge strømstøtten for husholdninger med ett år, slik at ordningen gjelder ut mars 2023. Foto: Lise Åserud / NTB

Strømstøtten forlenges med ett år

Regjeringen går inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023. SV vil forsterke ordningen.

Av NTB | 10.03.2022 15:10:08

Politikk: – Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk trygghet for at de får en avlastning for de ekstremt høye strømprisene, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Han møtte torsdag pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å presentere nyheten.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser Aasland.

SV varsler forhandlinger.

– SV vil ha på plass en forsterket strømstøtte, som i langt større grad hjelper de som sliter mest med de skyhøye strømprisene. Derfor må regjeringen raskt komme til Stortinget, så vi kan ha på plass en ny støtte fra 1. april, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

SV er regjeringspartienes foretrukne samarbeidspartner i budsjettsaker i Stortinget.

Rødts Sofie Marhaug mener for sin del at det bare skulle mangle at strømstøtten forlenges.

– Men det er ikke godt nok. Mange får flere tusen kroner i økt strømregning, sier hun.

Hun mener regjeringen må vurdere en makspris i stedet.

– En makspris gir folk den forutsigbarheten og tryggheten de trenger.

– Det kommer an på hvor høye strømprisene blir, sier Vedum.

– Vi må håpe at strømprisene går ned. Men grunnen til at vi nå går ut med dette, er at vi den siste uka har sett et veldig hopp i prisene. Det skaper utrygghet.

Det er krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som er bakteppet.

Den internasjonale uroen har den siste uka ført til at strømprisene har mer enn doblet seg i Norge.

– Det er helt nødvendig å gi jordbrukssektoren forutsigbarhet i en situasjon med ekstraordinære utgifter og stor usikkerhet om hvordan strømprisene utvikler seg, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– I en tid der rammevilkårene for norsk matproduksjon endres svært raskt, er det nødvendig at vi bidrar til å ivareta næringens behov for stabilitet og langsiktighet.

I tillegg skal frivillighet, idrett og kultur fortsatt være med, opplyser Aasland.

– Jeg mener det er en god ordning, og den gir forutsigbarhet og trygghet over tid.

Det ene er strømstøtte til næringslivet. NHO har spesielt etterlyst støtte til små- og mellomstore bedrifter, men i denne saken har regjeringen ikke tatt noen beslutning.

– Men vi jobber med ting for å se på hvordan vi kan klare å skape mer trygghet i strømmarkedet framover, sier Vedum.

Han mener første trinn uansett må være å videreføre de ordningene som allerede fins.

Et annet spørsmål er de sterkt økende prisene på bensin og diesel. NAF har bedt regjeringen om å svare med kutt i drivstoffavgiftene, mens Fremskrittspartiet går inn for å fjerne alle avgifter på bensin og diesel.

Vedum er for sin del klar på at prisene ikke kan ligge på et så høyt nivå over tid.

– Forhåpentligvis roer ting seg, slik at det blir en bedre balanse i markedene. Men hvis ikke, må vi gjøre andre grep.

Forslaget sendes nå ut på høring. Etter høringen vil saken bli lagt fram for Stortinget. Målet er å få banket forlengelsen igjennom i tide til fakturaen for april, som kommer ut til kundene i mai.

Hvor mye strømstøtteordningen vil koste staten, er uvisst.

Regjeringen gjør det samtidig klart at landbruk og veksthus fortsatt skal være inkludert i ordningen.

Men det er også spørsmål regjeringen ikke har svart på.

Flere nyheter: